Efter nästan 6 månaders studier på The Academys PT School i Stockholm tog jag i april examen efter en helgs examination. 

Utbildningen har både gett mycket ny kunskap men även gett mig ett kvitto på att jag är rätt ute i mitt coachande. Mitt upplägg harmoniserar väl med aktuell forskning på området kring konditionsidrott.

Utbildningen har varit väldigt intressant och lärorik och jag tar med mig mycket från utbildningen i min fortsatta verksamhet.